Avís Legal

En compliment del previst a l'article 10 de la Llei 24/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que https://www.costagirona.com és un domini de l'empresa AGI MANAGEMENT APARTMENTS S.L., amb domicili fiscal a Av. de Rhode 201, telèfon +34 609428720, i correu electrònic proteccion@immogestio.com

La societat AGI MANAGEMENT APARTMENTS S.L. amb el CIF: B-55355713, figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 2936, foli 194, full número GI-55497, inscripció 1a.